REPS_NL Gedragscode

Gebaseerd op de Code of Ethical Practice van EREPS d.d. augustus 2015.

Het Register of Exercise Professionals Nederland (REPS-NL) is een onafhankelijk organisatie voor het registreren van instructeurs, trainers en leraren die werkzaam zijn in de krachtsport en fitness sector.

Registratie betekent dat de krachtsport/fitness professional heeft voldaan aan de overeengekomen voorgeschreven minimumnormen, inclusief het aannemen van een ethische gedragscode en dat zij zich inzetten voor het verhogen van normen door een proces van persoonlijke, professionele loopbaanontwikkeling.

De normen die REPS-NL gebruikt, zijn ontwikkeld door uitgebreid overleg en definiëren de kennis, vaardigheden en competenties die een beroepsbeoefenaar nodig heeft om registratie te bereiken. Het is belangrijk om normen voor ethisch gedrag vast te stellen, bekend te maken en te handhaven in de praktijk van krachtsport&fitnessinstructies, en om leden van het publiek en klanten te informeren en te beschermen met behulp van de diensten van trainingsprofessionals. Deze gedragscode definieert wat het beste is voor goede praktijken voor professionals in de krachtsport en fitnesssector door na te denken over de kernwaarden van rechten, relaties, verantwoordelijkheden en normen.

Registratie wordt bereikt en onderhouden door het behalen van kwalificaties en training, die worden erkend door REPS-NL. Leden van REPS-NL moeten ook alle specifieke wetten en vereisten respecteren van het land waarin ze werken en zullen waar nodig ook een passende aansprakelijkheidsverzekering hebben.

De code kent vier principes:

PRINCIPE 1 – RECHTEN

Krachtsport en Fitness professionals respecteren hun klanten en hun rechten als individuen

Naleving van dit principe vereist van beroepsbeoefenaars dat zij professioneel gedrag vertonen dat past bij hun omgang met alle klantengroepen en op verantwoorde wijze aantonen:

 1. Respect voor individuele verschillen en diversiteit.
 2. Discriminatie en oneerlijkheid voorkomen.
 3. Discretie bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van klanten.

PRINCIPE 2 – BETREKKINGEN

Krachtsport en fitnessprofessionals zullen de relaties met hun klanten en andere gezondheidswerkers koesteren.

Naleving van dit principe vereist dat professionals een relatie met klanten ontwikkelen en onderhouden op basis van openheid, eerlijkheid, wederzijds vertrouwen en respect en op verantwoorde wijze aantonen:

 1. Bewustzijn van de eis om de behoeften van de klant als prioriteit te stellen en hun welzijn en beste belangen voorop te stellen bij het plannen van een geschikt trainingsprogramma.
 2. Duidelijkheid in alle vormen van communicatie met klanten, professionele collega’s en artsen, het waarborgen van eerlijkheid, nauwkeurigheid en samenwerking bij het zoeken naar overeenkomsten en het vermijden van verkeerde voorstelling van zaken of belangenconflicten tussen klanten en eigen professionele verplichtingen.
 3. Integriteit als een beroepsbeoefenaar en erkenning van de vertrouwenspositie die door die rol wordt voorgeschreven, waardoor ongeschikt gedrag in alle klantrelaties wordt vermeden.

PRINCIPE 3 – PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Krachtsport en fitnessprofessionals hebben en promoten een verantwoordelijke levensstijl en gedrag’

Naleving van dit principe vereist dat beroepsbeoefenaren te allen tijde correct persoonlijk gedrag vertonen en op verantwoorde wijze aantonen:

 1. De hoge normen van professioneel gedrag passend bij hun omgang met al hun klantengroepen en die het specifieke imago en de verwachtingen weerspiegelen die relevant zijn voor de rol van de beweegprofessional die in de fitnessindustrie werkt, en niet te roken, alcohol te drinken of recreatieve drugs te gebruiken voor of tijdens het instrueren.
 2. Dat zij nooit pleiten voor het gebruik van verboden drugs of andere verboden prestatieverbeterende stoffen.
 3. Kennis van hun wettelijke verantwoordelijkheden en verantwoordingsplicht bij het omgaan met het publiek en besef van de noodzaak van eerlijkheid en nauwkeurigheid bij het onderbouwen van hun aanspraken op authenticiteit bij het promoten van hun diensten in het publieke domein.
 4. Een verantwoorde houding ten opzichte van de zorg en veiligheid van deelnemers aan de cliënt binnen de trainingsomgeving en in geplande activiteiten die ervoor zorgen dat beide geschikt zijn voor de behoeften van de cliënt.
 5. Dat er te allen tijde een toereikende en passende aansprakelijkheids- en schadeverzekering aanwezig is om hun klanten en eventuele wettelijke aansprakelijkheid te beschermen.
 6. Een absolute zorgplicht om zich bewust te zijn van hun werkomgeving en om te kunnen omgaan met alle redelijkerwijs te voorziene ongevallen en noodsituaties – en om zichzelf, hun collega’s en klanten te beschermen.

PRINCIPE 4 – PROFESSIONELE STANDAARDEN

Krachtsport en fitnessprofessionals zullen proberen het hoogste niveau van professionele normen aan te nemen in hun werk en de ontwikkeling van hun carrière.

Naleving van dit principe vereist van beweegprofessionals dat zij zich verbinden tot het behalen van de juiste kwalificaties en permanente training om op verantwoorde wijze aan te tonen:

 1. Betrokkenheid bij het actief proberen om kennis bij te werken en hun professionele vaardigheden te verbeteren om een kwaliteitsnorm van dienstverlening te behouden, reflecterend op hun eigen praktijk, het identificeren van ontwikkelingsbehoeften en het ondernemen van relevante ontwikkelingsactiviteiten.
 2. Bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijk te zijn voor professionele beslissingen of acties, verwelkom de evaluatie van hun werk en onderken de noodzaak en wanneer het passend is om naar een andere professional of specialist te verwijzen.
 3. Een persoonlijke verantwoordelijkheid om hun eigen effectiviteit te behouden en zich te beperken tot het uitoefenen van die activiteiten waarvoor hun opleiding en competentie door het register worden erkend.